MPBAU SK s.r.o.

DOKUMENTY

  1. Informačná povinnosť - spracovateľské operácie
  2. Informačná povinnosť - uchádzači o zamestnanie
  3. Uplatňovanie práv dotknutej osoby
  4. Práva dotknutých osôb
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov